Drzewa i krzewy

Drzewa i krzewy to rośliny lądowe, wieloletnie, o zdrewniałych łodygach i czasem także zdrewniałych korzeniach, z reguły palowych. Drzewa i krzewy występują w różnej formie w różnych strefach klimatycznych. Zależnie od gatunku mają różne preferencje glebowe i różne wymagania odnośnie nasłonecznienia.

Drzewa różnią się od krzewów tym, że posiadają łodygę główną, pień, który rozgałęzia się dopiero na pewnej wysokości. Gałęzie tworzą koronę, która wraz z pniem decyduje o określeniu pokroju drzewa mianem stożkowatego, kolumnowego, okrągławego bądź parasolowatego. Zależnie od stopnia nasłonecznienia korona osadzona jest niżej lub wyżej. Z gałęzi korony wyrastają liście – pojedyncze lub złożone. Liście mogą mieć również formę igieł. Drzewa dzielimy na liściaste i iglaste, do których zaliczamy również drzewa łuskowe.

Krzewy mają wysokość większą niż 0,5m. Ich cechą wspólną jest krótki pęd główny, z którego wyrastają pędy boczne. W odróżnieniu od drzew, krzewy nie mają osi głównej. Do krzewów zaliczane są także krzewinki, które mają wysokość 50-60cm i często płożą się na ziemi.

Start serwisu

Witamy bardzo serdecznie na stronie www.drzewa.info

Pod niniejszym adresem internetowym chcemy stworzyć największy serwis internetowy, poświęcony drzewom, krzewom oraz wszystkim niezbędnym informacją związanych z ogrodem oraz pielęgnacją naszych terenów zielonych.

Już na początek zapraszamy do naszej bazy drzew. Zebraliśmy w niej większość gatunków drzew które występują w naszym otoczeniu. Wszelkie informacje odnośnie tych drzew będziemy poszerzać z biegiem czasu. W najbliższym czasie rozbudujemy podstronę każdego drzewa o zdjęcia, aby móc przedstawić poszczególne drzewa nie tylko opisując je ale również wizualizując je fotografiami.

Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić do zapoznania się z naszym serwisem.

drzewa.info