Wszystko o drzewach i krzewach

Drzewa i krzewy to rośliny lądowe, wieloletnie, o zdrewniałych łodygach i czasem także zdrewniałych korzeniach, z reguły palowych. Drzewa i krzewy występują w różnej formie w różnych strefach klimatycznych. Zależnie od gatunku mają różne preferencje glebowe i różne wymagania odnośnie nasłonecznienia.

Drzewa

Drzewa różnią się od krzewów tym, że posiadają łodygę główną, pień, który rozgałęzia się dopiero na pewnej wysokości. Gałęzie tworzą koronę, która wraz z pniem decyduje o określeniu pokroju drzewa mianem stożkowatego, kolumnowego, okrągławego bądź parasolowatego. Zależnie od stopnia nasłonecznienia korona osadzona jest niżej lub wyżej. Z gałęzi korony wyrastają liście – pojedyncze lub złożone. Liście mogą mieć również formę igieł. Drzewa dzielimy na liściaste i iglaste, do których zaliczamy również drzewa łuskowe.
 


Krzewy

Krzewy mają wysokość większą niż 0,5m. Ich cechą wspólną jest krótki pęd główny, z którego wyrastają pędy boczne. W odróżnieniu od drzew, krzewy nie mają osi głównej. Do krzewów zaliczane są także krzewinki, które mają wysokość 50-60cm i często płożą się na ziemi.