Drzewa giganty

Drzewa od zawsze zadziwiały człowieka. W jego życiu pełnią bardzo istotną rolę – dostarczają tlenu, stanowią główny surowiec potrzebny do wytwarzania ciepła, budowy różnego rodzaju obiektów, sporządzania posiłków itp. Obecnie wyróżnia się niezliczoną liczbę gatunków drzew. Wśród nich są także ciekawe odmiany, które zalicza się do największych drzew na świecie, tzw. drzew gigantów. O jakich drzewach mowa?

Najwyższe drzewa na świecie

Oto lista pięciu najwyższych drzew na świecie, wraz z podaną wysokością:

1. Hyperion – 115.61 m
2. Helios – 114.58 m
3. Icarus – 113.14 m
4.Stratosphere Giant – 113.11 m
5. The National Geographic Society – 112.71 m

Drzewa te znajdują się na innych kontynentach, gdzie sprzyja im klimat. W naszym kraju najwyższe drzewo ma ponad 50 metrów wysokości (dokładnie 51.8 m). Jest nim świerk znajdujący się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego w Rycerskiej Górze, w województwie śląskim.

Takie perełki to chluba dla naszego dziedzictwa kulturalnego, dlatego należy o nie dobrze dbać, a tego pilnują ekolodzy. Wiekowe drzewa są objęte ochroną, ponieważ uznaje się je za pomniki przyrody.

Czym jest pomnik przyrody?

Zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii PWN za pomnik przyrody uznaje się „ekol. prawnie chronione, pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów”. Pomnikami przyrody mogą więc być nie tylko drzewa, ale także krzewy, głazy, wodospady itp.

W naszym kraju liczba pomników przyrody w Polsce wynosi ponad 36 tys. Najwięcej pomników przyrody znajduje się w województwie mazowieckim, a najmniej w opolskim.

Dodaj komentarz