Podstawowe informacje o drzewach

Drzewami nazywamy rośliny mierzące przynajmniej 5 m wysokości, posiadające korzenie oraz pojedynczy pień, który w górnej części rozgałęzia się na konary i gałęzie. Sylwetka drzewa zależy od gatunku i od warunków życia. Drzewa liściaste mają zazwyczaj korony kuliste, a drzewa iglaste – stożkowe. W budowie drzewa można wyróżnić trzy części: koronę składającą się z gałęzi, czyli pędów bocznych, pęd główny czyli pień oraz korzenie.

drzewoNa gałęziach rozwijają się liście, kwiaty i owoce. Poszczególne gatunki drzew najłatwiej można rozpoznać po kształcie i wielkości liści. Poszczególne gatunki drzew najłatwiej można rozpoznać po kształcie i wielkości liści oraz po tym, jak liście rozmieszczone są na pędzie. Pień łączy koronę z korzeniami. Składa się z kilku cylindrycznie ułożonych warstw: kora, miazga, łyko, przewodząca warstwa drewna i drewno martwe.

Każdego roku wiosną drzewo rośnie, jego gałęzie stają się dłuższe, a pień grubszy. Wiek drzewa można ustalić po ilości słojów, ponieważ każdy z nich to jeden rok życia rośliny. Wszystkie drzewa przechodzą też okres zmniejszonej aktywności. W regionach o klimacie umiarkowanym drzewa jesienią zrzucają liście, natomiast igły na drzewach iglastych pozostają. Jedynym drzewem iglastym, które zrzuca igły na zimę jest modrzew.

Gdy z końcem zimy okres spoczynku dobiega końca, drzewo odzyskuje aktywność, zaczynają w nim krążyć soki. Rozwijają się liście i kwiaty. Kwiaty zostają zapylone i później zawiązują się owoce zawierające nasiona.

Dodaj komentarz