Wycinka drzew – przepisy prawne

Wycinka drzew czy też krzewów czasami wymaga zezwolenia, które wydane może być przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Tego typu zezwolenie potrzebne jest w przypadku, gdy potrzebna jest wycinka drzew w lasach, parkach, na plantacjach, w ogrodach botanicznych, w miejscach utrudniających przejazd pojazdów itp. Inaczej jest w przypadku drzew owocowych lub krzewów rosnących na prywatnym terenie. Wówczas taka zgoda nie jest wymagana, chyba że drzewo osiągnęło już wiek ponad 10 lat.

Gdzie się udać, w celu złożenia takiego wniosku? Oczywiście do siedziby władz wskazanych wyżej, czyli do urzędu gminy, urzędu miasta. Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu?

  • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wycięcie drzewa, krzewu
  • dokładną nazwę drzewa lub krzewu, który zamierza się wyciąć
  • wymiary i wiek drzewa
  • położenie, czyli gdzie dokładnie rośnie drzewo lub krzew
  • uzasadnienie: czemu drzewo należy wyciąć, jaka jest przyczyna ścięcia drzewa
  • orientacyjny termin wycinki

Jeśli wniosek zostanie przyjęty pozytywnie, trzeba poczekać na pisemną zgodę, a następnie zacząć wycinkę. W przypadku, kiedy wniosek zostanie odrzucony trzeba wstrzymać się w wycinką. Za nielegalną wycinkę grozi kara pieniężna w wysokości uzależnionej od gatunku i wielkości drzewa. Jeśli wytnie się duże, wiekowe drzewo, będące dodatkowo pod ochroną, można zapłacić nawet kilkaset tysięcy złotych.

Dodaj komentarz